• Muzyka
 • SINGLE, EP, PROMO, BOX
 • Memories In My Head

Memories In My Head

(EP, 2011)
 1. Goodbye Sweet Innocence 10:40
 2. Living In The Past 11:59
 3. Forgotten Land 09:57
Czas trwania: 32:36
Wytwórnia: ProgTeam Management (PT_004)
Data wydania: 20 czerwca 2011
Muzyka: Riverside
Teksty: Mariusz Duda
Nagranie: Magda i Robert Srzedniccy @ Serakos Studio (I-III 2011)
Miks: Magda i Robert Srzedniccy @ Serakos Studio (I-III 2011)
Mastering: Grzegorz Piwkowski - Higendaudio
Produkcja: Riverside, Magda i Robert Srzedniccy
Projekt okładki: Travis Smith @ Seempieces
Zdjęcia zespołu: Anna Panasz
 • Goodbye Sweet Innocence

  Goodbye Sweet Innocence Żegnaj słodka niewinności

  I’m covered in dust
  Lying next to you
  Waiting for my judgement day
  Feel the warmth of the hearth
  Your kiss of destiny
  Cure for pain and misery

  When something ends
  Something else begins
  We are moving on

  Life happened to us
  We are not the same
  But we’ve managed to survive
  Stuck at the crossroads of time
  Between future and past
  Diverse worlds under the same sky

  And when something ends
  Something else begins
  So let me silently fade away
  Forget us in the flame

  I know it hurts
  The sky has fallen down
  I know it hurts
  Flowers have died back
  I know it hurts
  But look at the sun
  It’s about to rise again

  Cause when something ends
  Something else begins
  So let me silently fade away
  Forget us in the flame

  Przykryty kurzem
  Leżę obok ciebie
  Czekając na sąd ostateczny
  Czuję ciepło paleniska
  Twój pocałunek przeznaczenia
  Jest lekarstwem na ból i rozpacz

  Coś się kończy
  Coś się zaczyna
  Idziemy naprzód

  Nasze istnienia zetknęły się
  Choć nie jesteśmy tacy sami
  Ale przetrwaliśmy
  Zatrzymani w czasie
  Pomiędzy przyszłością a przeszłością
  Różne światy pod tym samym niebem

  I gdy coś się kończy
  Coś się zaczyna
  Zatem pozwól mi odejść po cichu
  Zniknąć w ogniu zapomnienia

  Wiem, że to boli
  Gdy świat się wali
  Wiem, że to boli
  Wszystkie kwiaty zwiędły
  Wiem, że to boli
  Ale spójrz na słońce
  Za chwilę znów wstanie

  Bo gdy coś się kończy
  Coś się zaczyna
  Zatem pozwól mi odejść po cichu
  Zniknąć w ogniu zapomnienia

 • Living In The Past

  Living In The Past Żyjąc przeszłością

  I need a place where I can belong
  This alternate world is not my home
  I suffocate here

  The hollow laughs of the hollow men
  Embarrassing Carnival Parade
  Can’t stand more lights!

  I don’t care if those times are over
  I’m not going to live like everyone
  I don’t care if those times are over
  My future is living in the past

  I feel like the touchstone
  In a river of wounded hearts
  What happened to our days
  They used to be so full of life
  In a different way

  Used to be so easy
  Used to be so good between us
  Words had a different meaning
  The simple things were significant

  I don’t care if those times are over
  I’m not going to live like everyone
  I don’t care if those times are over
  My future is living in the past

  Even clowns don’t scare me anymore

  Potrzebuję miejsca, gdzie czułbym się dobrze
  Ten alternatywny świat nie jest moim domem
  Duszę się w nim

  Pusty śmiech nieszczerych ludzi
  Żenująca parada karnawałowa
  Nie zniosę więcej blasku światła!

  Nie obchodzi mnie, że tamtego świata już nie ma
  Nie będę żył tak jak inni
  Nie obchodzi mnie, że tamtego świata już nie ma
  Moją przyszłością jest przeżywanie przeszłości

  Czuję się niczym symbol
  W rzece złamanych serc
  Co stało się z naszym życiem?
  Kiedyś było takie radosne
  W zupełnie inny sposób

  Kiedyś było tak łatwo
  Między nami było tak dobrze
  Słowa miały inne znaczenie
  Najprostsze rzeczy były najważniejsze

  Nie obchodzi mnie, że tamtego świata już nie ma
  Nie będę żył tak jak inni
  Nie obchodzi mnie, że tamtego świata już nie ma
  Moją przyszłością jest przeżywanie przeszłości

  Nie boję się już nawet klaunów

 • Forgotten Land

  Forgotten Land Zapomniana kraina

  Look at this field my son
  Deserted, empty place
  Where the dead silence feeds on lost whispers
  There was a Kingdom here
  A City full of life
  Songs of its praise were being sung by the mountains
  Oh, listen to them now

  People felt strong and powerful
  Proud of their wealth
  All of them believed they were kings of the whole world
  They started to take more
  And crossed the borderlines
  Called themselves gods above everything and everyone
  Oh, listen to them now

  Faster and faster
  Higher and higher
  Great temples of gold grew taller and glittered in the sun
  Gods, too sure of themselves
  Never lost their pride
  Even when the altars and monuments started to collapse

  Oh, how quickly they died
  Oh, how quickly they turned into
  The dust of the forgotten land

  Listen intently
  Souls are crying
  This is the song of the forgotten land

  Spójrz na te ziemię, mój synu
  Na to opuszczone miejsce
  Gdzie śmiertelna cisza żywi się zbłąkanymi szeptami
  Było tu niegdyś Królestwo
  Miasto tętniące życiem
  O którym pieśni śpiewano przez góry noszone
  Wysłuchaj ich teraz

  Ludzie czuli się silni i władni
  Dumni ze swych bogactw
  Wierzyli, że mają władzę nad światem
  Lecz wciąż było im mało
  I przekroczyli granicę
  Nazwali się Bogami stojącymi ponad wszystkim
  Posłuchaj ich teraz

  Wciąż coraz szybciej
  Wciąż coraz wyżej
  Wielkie świątynie pięły się w górę
  I mieniły się w blasku słońca
  Bogowie, zbyt pewni siebie
  Nigdy nie pozbyli się dumy
  Nawet gdy ołtarze i pomniki zaczęły się walić

  Och, jak szybko zginęli
  Jak szybko obrócili się w proch
  Niesiony po zapomnianej krainie

  Słuchaj uważnie
  Dusze łkają
  To pieśń zapomnianej krainy